• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله پیامدهای توسعه منابع انسانی – مجله تیلور و فرانسیس

دانلود ترجمه مقاله پیامدهای توسعه منابع انسانی – مجله تیلور و فرانسیس Human capital theory: implications for human resource development نمونه متن ترجمه سرمایه انسانی: خواستگاهها (مبدا) و ارتباط با سرمایه گذاری در دهه 1950، عوامل اصلی تولید از سرمایه فیزیکی، کار، زمین و مدیریت تشکیل می شدند. اما در اوایل دهه 1960، مطالعات حسابداری رشد اقتصادی در زمینه توضیح راجع به رشد اقتصاد ایالات متحده از لحاظ این چهار فاکتور سنتی تولید به مشکل برخورد. ...