• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

حل تمرین درس پردازش تصویر

دانلود حل تمرین درس پردازش تصویر Solve the practice of the lesson of image processing تمرینات درس پردازش تصویر در این فایل قسمت های مختلف درس پردازش تصویر با ذکر مثال و تمرین توضیح داده شده است. فهرست مطالب هیستوگرام تسهیم هیستوگرام هیستوگرام تصاویر رنگی فیلترینگ فضایی تشخیص لبه ماسک Sobel ماسک prewitt روش canny morghologhy binary dilation binary erosion binary opening binary closing morohologlical filtring استخراج لبه Top-Hat transform اعمال نویزهای مختلف به تصویر نویز gaussian نویز Solt & pepper نویز pisson ارتقای تصویر و حذف نویز spatial doman حذف نویز solt & pepper median filter Averaging filter بخش بندی تصویر mean ...