• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود تحقیق پیرامون ضرب المثل

دانلود تحقیق پیرامون ضرب المثل بخشی از متن مسئله تعریف ضرب المثل به نظر می رسد که به قدمت علاقه انسان به آنها باشد . مردمی که آگاهانه از آنها استفاده می کردند یا شروع به جمع آوری آنها در دوران باستان می کردند واضح است که نیاز داشتند که بین ضرب المثل ها وسایر صنایع مرموز کلامی مانند شعارها، عبارات و کلمات قصار و…….. تفاوت قائل شوند. نه تنهاچنان مغزها ی متفکربزرگی مانند ارستیل ...