• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانی

دانلود پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانی Standard questionnaire پرسشنامه بهزیستی روانی، برای ارزیابی حالت بهزیستی روانی طراحی شده است. این مقیاس دارای ۵ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه­ ای (هیچوقت تا در همه زمان ها) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (زندگی شخصی ­ام پر از چیزهایی است که توجه من را جلب می­ کند) بهزیستی روانی را می­ سنجد. بهزیستی روانی: بهزیستی روانی ...