• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله محصولات سازگار با محیط زیست در بازاریابی سبز – مجله Atkins Marketing

دانلود ترجمه مقاله محصولات سازگار با محیط زیست در بازاریابی سبز – مجله Atkins Marketing Green Marketing: Keeping Your Messaging Clean and Your Products Eco-friendly نمونه متن ترجمه هرجایی که شما می خوانید، جستجو میکنید، گوش میدهید و تماشا میکنید، سبز حکمفرما است. اینکه آن در بنزین، برق، یا کاغذ صرفه جویی کند یا سیاره را نجات دهد، سبز بودن می تواند به معنای چراگاه های سبزتر باشد وقتی که به محیط ما و رکن ...