• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله عوامل انتقال دانش اجرایی برنامه ریزی منابع سازمانی – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله عوامل انتقال دانش اجرایی برنامه ریزی منابع سازمانی – مجله الزویر Determinants of ERP (Enterprise resource planning) implementation knowledge transfer نمونه متن ترجمه چکیده مطالعه حاضر عوامل تعیین کننده انتقال دانش ERP از مشاورین اجرایی (ICs) به کاربران کلیدی (KU) و بالعکس را بررسی نمود. در اینجا یک مدل جامع و منسجم ارائه گردید که فرض می کند انتقال دانش متاثر از ابعاد و جنبه های وابسته به دانش، منبع، گیرنده و محیط ...