• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه مدیریت مشارکتی در مدارس فیضی

دانلود پرسشنامه مدیریت مشارکتی در مدارس فیضی – پرسشنامه استاندارد questionnaire ابزار مورد استفاده، پرسشنامه مدیریت مشارکتی در مدارس می باشد که توسط فیضی (۱۳۸۵) ساخته شده است.  این پرسشنامه دارای پنج مولفه؛ تصمیم گیری مشارکتی، کنترل مشارکتی، ساختار مشارکتی، رهبری مشارکتی و ارتباطات مشارکتی  می باشد. این پرسشنامه همچنین دارای ۲۶ گویه است. هدف : بررسی سنجش میزان مدیریت مشارکتی در مدارس تعداد گویه ها: ۲۶ سال انتشار: ۱۳۸۵ مؤلفه ها: پنج مولفه (تصمیم گیری مشارکتی، ...