• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سبک زندگی سالمندان

دانلود پرسشنامه سبک زندگی سالمندان استاندارد ابزار مورد استفاده، پرسشنامه سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی می باشد. پرسشنامه ی مذکور دارای یک قسمت دموگرافیک و یک قسمت اصلی شامل ۴۶ سؤال به شرح زیر می­باشد: ۱۵سؤال در حیطه ­ی پیشگیری؛ ۵ سؤال در حیطه­ ی فعالیت جسمی، ورزش، تفریح و سرگرمی؛ ۱۴سؤال در حیطه­ ی تغذیه ی سالم؛ ۵ سؤال در حیطه ­ی مدیریت استرس و ۷ سؤال در حیطه­ ی ...