• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادراک و ترجیح برند بر قصد خرید محصولات لوکس – مجله Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادراک و ترجیح برند بر قصد خرید محصولات لوکس – مجله Academic Journals Investigation of the effects of luxury brand perception and brand preference on purchase intention of luxury products نمونه متن ترجمه چکیده مصرف تجملی ، پدیده ای نسبتاً عمومی محسوب می شود هرچند در کشورهای توسعه یافته فراگیرتر می باشد. می توان گفت مصرف تجملی در برخی از فرهنگ هایی که میل به ماده گرایی (ماتریالیسم) دارند، معمول تر می ...