• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

دانلود پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان هدف: بررسی ابعاد چهارگانه مدیریت زمان (تدوین اهداف و اولویت بندی، مکانیک مدیریت زمان، کنترل بر زمان، برقراری نظم و سازماندهی) تعداد سوال: ۲۰ تعداد بعد: ۴ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: نصوری، مسعود، (۱۳۹۲)، بررسی وضعیت مدیریت زمان در کتابداری و اطلاع رسانی از دیدگاه کتابداران کتابخانه های دانشگاهی و عمومی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. با اقتباس ...