• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود کتاب خطی حل مشکلات طمطم هندی

دانلود کتاب خطی حل مشکلات طمطم هندی توضیحات کتاب طمطم هندی: کتاب حل مشکلات نوشته طمطم هندی: حکیم محمد هندی از جمله دانشمندان هندی است که در اوایل دوره اسلامی از شبه قاره هند مهاجرت کرد و وارد حوزه تمدن اسلامی شد. دوستان او به او طمطم می گفتند و او طمطم معروف شد.طمطم از جمله دانشمندان و منجمانهندی است که آثار او تا پیش از جابر بن حیان رواج داشته است. از زندگی ...