• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله نقد برابری سلامت بازاریابی اجتماعی – نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نقد برابری سلامت بازاریابی اجتماعی – نشریه الزویر A health equity critique of social marketing: Where interventions have impact but insufficient reach نمونه متن ترجمه چکیده مداخلات سلامت به طور فزاینده ای بر تحقیق کیفی سازنده و تکنیک های بازاریابی برای تاثیر بر تغییر رفتاری متکی هستند. با این حال مطالعات کمی تحقیق کیفی را به فرایند تکامل برنامه پیوند زده اند تا درکی از اثر و میزان موفقیت آن را به دست ...