• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر – مجله Sage

دانلود ترجمه مقاله ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر – مجله Sage Understanding Customer-Derived Value in the Timeshare Industry نمونه متن ترجمه پی بردن به ارزش مشتری مداری در صنعت بیع زمانی یا تایم شر بخش بیع زمانی یا تایم شر در طول دهه گذشته از لحاظ اندازه و پیکره بندی محصول رشد قابل توجهی داشته است. با تاکید بر مفهوم ارزش مشتری مدار، به منظور سنجش و ارزیابی ابعاد ارزش مشتری ...