• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی در شرکت

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد صادراتی در شرکت Standard questionnaire پرسشنامه عملکرد صادراتی در شرکت، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۴ گویه و ۵ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (تاکنون تلاش شده است تا قیمت های مناسب و مقطوعی برای محصولات این شرکت تعیین شود.) ...

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از ضمانت اعتبار صادرات و عملکرد صادرات شرکت در اتریش Export Credit Guarantees and Export Performance: Evidence from Austrian Firm-Level Data نمونه متن ترجمه چکیده مقاله حاضر تعهدات گارانتی اعتبار صادرات توسط آژانس اعتبار صادرات اتریش را با استفاده از داده های سطح شرکتی پیرامون سطح مقطع 178 شرکت صادرات اتریشی برای سال 2008 مورد سنجش اقتصادی قرار می دهد. در مرحله اول، اهمیت نسبی عوامل تعیین کننده مختلف کاربرد گارانتی صادرات ...