• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله امنیت در پایگاه داده

دانلود مقاله امنیت در پایگاه داده مقدمه: با گسترش روز افزون استفادۀ سازمان ها از پایگاه داده ها در امور روزانه و تصمیم سازی های سازمانی، نقش امنیت اطلاعات و داده ها اهمیت روز افزونی یافته است. گسترش سریع کاربرد های مبتنی بر وب از سیستم های پایگاهی، این مقوله را اهمیتی مضاعف بخشیده است. امروزه حفاظت از اطلاعات سازمانی نه -تنها درارتباط با کاربرانِ خارجی بلکه در برابر سوء استفاده کاربرانِ داخل سازمان ...