• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

اقدام پژوهی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان

دانلود اقدام پژوهی نقش تربیت بدنی در کاهش پرخاشـگری دانش آمــوزان رفع مشکل پرخاشگری یکی از دانش آموزان مقطع متوسطه با ورزش چکیده پژوهشی که در مقابل شماست برای برطرف کردن پرخاشگری در دانش آموزان از راه ورزش تنظیم گردیده است برای رفع این مشکل به جمع آوری اطلاعات و شواهد از راههای مختلف از جمله همکاری از همکاران، خانواده‌ها، مسئولین و مشاور و ورزش‌های مختلف پرداختم پس از بررسی راههای مختلف راه مناسب را ...

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزم را بهبود بخشم

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزم را بهبود بخشم چکیده در روز اول مهر در کلاس متوجه دانش اموزی شدم که نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری می‌کرد کارهای او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم که این دانش اموز در این چند ساله همین رفتارها را داشته و باعث آزار و اذیت دیگران بوده است. به طوریکه دانش اموزان از کنار او بودن رنج می‌بردند، چون ...