• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله پی جویی انتظامی جرائم

دانلود مقاله پی جویی انتظامی جرائم پی جویی انتظامی جرائم را تعریف کنید؟ مجموعه اقداماتی است که پلیس تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف ‏جرم، بازجویی مقدماتی حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن ‏متهم و تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب قانون و اصول و فنون انتظامی ‏انجام می دهد.‏ ‏۲-مشکلات پی جویی انتظامی جرایم را توضیح دهید؟ ‏۱-مشکلات قانونی: در بعضی مواقع قانون ضعیف است و خلاءهای قانونی ‏وجود ...