• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

دانلود پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود Standard questionnaire هدف: ارزیابی نگرش افراد درباره ابعاد تصویر بدنی خویش تعداد سوال:‌ ۶۹ شیوه نمره گذاری و تفسیر:‌دارد روایی و پایایی: دارد Reference: Cash , T.F., & Mikulka ,P.J Brown , T . A . ( 1990) . Attitudinal body –image assessment : Factor analysis Of  the  Body – Self Relations Questionnaire . Journal Of personality  Assessment , 55 , 135-144 پرسشنامه کاملا استاندارد است این پرسشنامه ...