• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود پاورپوینت ارتباط درمانی

دانلود پاورپوینت ارتباط درمانی Communication Therapy ppt ارتباط درمانی ارتباط بین بیمار و گروه مراقبت های بهداشتی باعث: ارائه روش های صحیح در برقراری ارتباط با بیماران است وبه ما کمک می کند تا این ارتباط مختل نشود. احساس حامی و پشتیبان - اطلاعات صحیح در اختیار میگذارد - بازخورد - امید در بیمار ایجاد میکند - بیمار براحتی مشکلش را بیان میکند لذا بیمار را بهتر میفهمیم. یک محیط درمانی - یک محیط عجیب و غریب - ممکن است باعث تردید و ترس ...