• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

تحقیق انواع سرقت و تفاوت آن

دانلود تحقیق انواع سرقت و تفاوت آن مقدمه: جرم سرقت، جرم مورد نکوهش همه قوانین و ادیان است که در اعصار گذشته تا به حال مجازات های متفاوتی برای آن مقرر ساخته اند. در آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه مائده قطع دست دزد را مقرر داشته است جایی که می فرماید؛ [والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله و الله عزیز حکیم] دست مرد و زن سارق را به کیفر عملشان ...