• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تاثیر ادغام داخلی و تعهد بر ادغام خارجی – مجله الزویر The impact of internal integration and relationship commitment on external integration نمونه متن ترجمه چکیده ادغام زنجیره تأمین بین وظایف داخلی یک شرکت و شرکای تجاری خارجی در یک زنجیره تأمین، در سالهای اخیر توجه زیادی را هم در حوزه دانشگاهی و هم در حوزه اجرایی به خود معطوف کرده است. ادغام زنجیره تأمین شامل ادغام داخلی وظیفه های داخلی یک شرکت ...