• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله اثر اخلاق بر موفقیت بازار کار – مجله الزویر The effect of ethics on labor market success: Evidence from MBAs نمونه متن ترجمه چکیده مقاله حاضر رابطه بین اخلاق، درآمد و جنسیت را به صورت تجربی مورد پژوهش قرار می دهد. با استفاده از معیار خودسنجی از نظرسنجی طولی ازپرسنل ثبت نام کننده برای تست پذیرش مدیریت فارغ التحصیلی، درمی یابیم که بین کاراکتر اخلاقی با دستمزدهای جنسیت مذکر رابطه منفی وجود دارد. ...