• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی ویک و همکاران 2000

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی ویک و همکاران ۲۰۰۰ Standard questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی، بر پایه مدل مایز و داویز و مک نایت توسط ویک و همکاران در سال (۲۰۰۰) تهیه شده است. این مقیاس دارای ۴۸ گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (کارکنان این سازمان دارای ...