• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله ترجمه شده هوش مصنوعی پیشرفته

مقاله ترجمه شده هوش مصنوعی پیشرفته A Poker Game Description Language یک زبان توصیف بازی پوکر در طول دهه گذشته، کامپیوتر پوکر به یک بستر تست ترجیح داده شده برای اعتباردهی تحولات در بازی گسترده گرا و حوزه تحقیقات سیستم های چند عامله تبدیل شده است. از آنجا که پوکر یک بازی با صدها نفر از انواع متفاوت از یکدیگر توسط ساختار شرط بندی اش است تعداد کارت در عرشه و یا شرایط برنده ...