پاورپوینت اصول مصاحبه بالینی

پاورپوینت اصول مصاحبه بالینی

دانلود پاورپوینت اصول مصاحبه بالینی ppt PowerPoint Principles of Clinical Interview
پاورپوینت اصول مصاحبه بالینی شامل 104 اسلاید زیبا که با جدیدترین نسخه پاورپوینت طراحی شده و قابل ویرایش می باشد . همچنین به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است. این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی و سایر دانشجویان مرتبط کاربرد دارد.

بخشی از توضیحات پاورپوینت اصول مصاحبه بالینی
مقدمه
درمصاحبه کلینیکی پرسیدن برخی سؤال ها و نپرسیدن برخی دیگر نیاز به تخصص مصاحبه کننده دارد…
مصاحبه یکی از روش های بسیار معتبر و رایج تشخیص و ارزشیابی می باشد و شاید بتوان آن را از اولین روشهایی دانست که بشر در این مورد به کار برده است. بن جانسون می گوید تا تو را ببینم و بسیاری از روانشناسان نیز معتقدند اگر بخواهیم اطلاعاتی در مورد شخصی بدست آوریم و او را بشناسیم چرا از خود او نپرسیم(دانشمند، ۱۳۵۷).
مصاحبه را به رابطه کلامی چهره به چهره تعریف کرده اند که مانند سایر روشهای ارزشیابی شخصیت و تشخیص برای گردآوری اطلاعاتی به منظور شناخت ویژگی های فرد صورت می گیرد. بر خلاف آنچه در مکالمات روزمره خود با افراد مشاهده می کنیم مصاحبه در تشخیص و ارزشیابی شخصیت رابطه کلامی است که برای تحقق هدف مشخصی ایجاد می گردد. این کنش متقابل کلامی همه گاه واجد ارزش درمانی می باشد و لذا انجام آن را به وسیله افراد تعلیم دیده توصیه کرده اند.

 

تعریف مصاحبه
تعاریف متعددی برای مصاحبه توسط متخصصین به عمل آمده ازآن جمله:
1- تعریف مصاحبه به نظر« بیگنام» و« مور» :مصاحبه گفت وشنودی است جدی که هدفی غیرازلذت حاصله ازگفت وشنودمی باشد.طبق این تعریف مصاحبه دارای اهداف زیراست:
۱) جمع آوری اطلاعات
۲) آگاهی دادن و مطلع ساختن

۳) تحریک و برانگیختن
2- تعریف مصاحبه از نظر« سایموندز»:
مصاحبه فنی است که هدف آن جمع آوری اطلاعات درجریان مذاکره خصوصی یاگروهی است شخص ضمن مراجعه به مصاحبه کننده سرگذشت خودراتعریف کرده،نظرات شخصی خودرادرباره مسائل اظهارمی کندوبه سوالات مربوط به مسأله موردمطالعه یا پرسشنامه جاری پاسخ میدهد.طبق این تعریف مصاحبه ممکن است شامل کاربردفنون مشاهده وطبقه بندی باشدکه با فن پرسشنامه جنبه های مشترکی دارد.

3- تعریف مصاحبه ازنظر« وینز»:
مصاحبه کنش متقابلی است برای رسیدن به هدفی که آگاهانه انتخاب می گردد درمصاحبه،مصاحبه گردرتقابل بامصاحبه شونده روندمصاحبه رابطورعمومی بامسؤلیت رهنمون ساختن مصاحبه بطرف هدف اداره می کند.
4- تعریف مصاحبه به نقل ازکتاب فنون وروشهای مشاوره « دکترشفیع آبادی» مصاحبه رابطه رویاروی بین دونفر است که بدان وسیله مصاحبه کننده می کوشدمصاحبه شونده رادرحل مشکلات ویافتن اهداف زندگی یاری دهد.

5- تعریف مصاحبه ازنظر« آدلر»:
مصاحبه وسیله ای است برای کمک به بیمار به منظور شناخت وفهم شیوه زندگی خودفراهم داشتن فرصتی برای وی تابتواندباشیوه های نوین مقابله ومواجهه با مسائل روزمره زندگی آشنا شودوبالاخره کمک به وی برای ایجادعلاقه اجتماعی دروی.آدلرشناخت شیوه زندگی فرد رامستلزم بررسی خاطرات اولیه زندگی می دانست. بنابراین مصاحبه آدلریرامی توان مصاحبه ای باتکیه برمصاحبه تاریخچه موردی دانست که شرح آن بعدا می آید.

6- تعریف مصاحبه از نظر« سالیوان»:
مصاحبه وسیله ایست معتبر برای بررسی وفهم چگونگی ویژگی های شخصیت.وی مصاحبه رادریک یاچندجلسه انجام می دادو دارای مراحل زیر می دانست:
1- شروع یابنیانگذاری مصاحبه که طی آن مصاحبه گرمانند هرفردی که روشهای علمی رابه کارمی دارد،براساس اطلاعاتی که دربیمارگردآوری می کند فرضیه ای رادرباره وی تشکیل می دهد(تشخیص اولیه)
۲- تبین وبازشنای،دراین مرحله مصاحبه گرمی کوشدبادقت بیشتری یافته های خویش رادرموردبیمارموردبررسی قراردهد.

۳- بررسی وتحقیق دقیق،دراین مرحله مصاحبه گردرموردعلائم بیمارگونه مراجع به بررسی دقیقتروعمیقترمی پردازد.
۴- پایان مصاحبه که شامل گزارش وبحث درباره یافته هاودرصورت لزوم تعیین خط مشی تدابیر درمانی وبالاخره تعیین نکلیف وارائه پیشنهاددرمانی می باشد.

۵- تعریف مصاحبه ازنظر« راجرز»:مصاحبه وسیله ای است برای کمک به درمانجودرجهت خود شکوفایی وی وشناخت آنچه به وسیله درمانجواحساس می شود وفهم روندهای دریافت وی وهمچنین تسهیل ارتباطات درمانجووکسب اطلاعاتی که درمانجوآگاهانه درموردچگونگی تبادل خویش باپدیده های محیطی وزمینه های ادراکی خوددراختیارمصاحبه گرقرارمی دهد.
تعریف اصلی که برای مصاحبه های بالینی درروان درمانی بکارمی رودبه نقل ازکتاب روان درمانی دکتر« اخوت »است:

مصاحبه ارتباط چهره به چهره وکلامی است بین درماگرودرمانجوکه طی آن درمانگربه بررسی مشکلات بیمارمی پردازدوتدابیری راجهت تسهیل وتشویق قدرتهای کلامی برمی انگیزد.
طبق این تعریف هدف ازمصاحبه درروان درمانی ایجاد وتداوم دربیان درمانجوست که منجربه تمرکزوی برمسائل خاصی می گردد.طبقه بندی که بطورکلی میتوان برای انواع مصاحبه بکاربردبه این صورت است:

و …

فهرست مطالب پاورپوینت اصول مصاحبه بالینی
مقدمه
تعریف مصاحبه
مصاحبه کلینیکی
انواع مصاحبه کلینیکی
کاربرد مصاحبه
برگزاری مصاحبه
ضروریات و تکنیک های مصاحبه
مصاحبه درمانی
مقاومت و حل آن در مصاحبه
اشتباهات مصاحبه و راه حل آنها
پایان


این پاورپوینت با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل پاورپوینت اصول مصاحبه بالینی به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.
این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما