مقاله امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان ‏سازمان

مقاله امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان ‏سازمان

دانلود مقاله امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان ‏سازمان

چکیده
این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت ‏حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس ‏روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده ‏شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین ‏فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای ‏هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ‏ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای ‏رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس ‏از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از ‏آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت ‏استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.‏

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط ‏کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

مقدمه
یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند ‏می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های ‏مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر ‏اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج ‏حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ‏ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته ‏اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ‏ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات ‏مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان ‏به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. ‏در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد ‏شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی ‏برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ‏ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و ‏در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته ‏می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی ‏استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس ‏بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های ‏این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ‏ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز ‏یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته ‏شود.‏


 


اولین نفر باشید

نظر شما