کارتحقیقی هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز

کارتحقیقی هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز

دانلود کارتحقیقی هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیت پرواز

هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

چکیده
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران ۲۱/۲/۵۵ تصویب شد)
دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۰ میلادی (در دی ماه ۱۳۵۰ به تصویب ایران رسید)
سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ ۲۳ سپتامبر در سال ۱۹۷۱ میلادی است ( در ایران مورخ ۷/۳/۵۲ تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.

واژگان کلیدی : هواپیماربایی، امنیّت پرواز، کنوانسیون…..

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدّمه ۳
فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف
گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ۷
گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز ۱۰
گفتار سوم : شروع به جرم ۱۲
گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی ۱۴
گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر ۱۶
فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز
گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران ۱۳۴۴ ملحق شد) ۱۹
گفتار دوم : کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه ۱۳۵۰ تصویب شد) ۲۱
گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه ۱۹۷۰) (ایران ۱/۷/۵۰ ملحق و در ۷/۳/۵۲ آن را تصویب کرد) ۲۴
گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری ۲۷
گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع ۳۰
فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی
گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب ۱۳۲۸ ۳۴
گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب ۴۹ ۳۷
گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب ۱۵/۳/۵۱ ۴۰
گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۵ ۴۳
نتیجه گیری ۴۶
پیوست‌ها ۴۸
فهرست منابع و مآخذ ۴۹ 


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما