مقاله آسانسور

مقاله آسانسور

دانلود مقاله آسانسور Elevator article

مقدمه
با کمی تامل به تاریخ صنعت و تغییر و تحولات به وجود آمده در علم بشری در طی این سالها و پس از انقلاب صنعتی می بینیم که بشر همواره از علم به عنوان یک فاکتور بسیار مهم در جهت پاسخگویی به بسیاری از مجهولات دنیای اطراف خود بکار می برد . و همچنین از علم خود در جهت ایجاد راحتی و انجام سریع‌تر امور و در نهایت سرعت بخشیدن به زندگی انسان بهره برده و می برد و در این میان یکی از آن ابزاری که در سایه تلاش علمی بشر در خدمت انسان به کمک تعلق بشر در آمده صنعت ساخت و طراحی و نصب آسانسور است که نقش بسزائی در بسیاری از امور زندگی و کمک به انسان دارد . مانند حمل بارهای سنگین و حمل بارهای بیمارستانی و حمل مسافرین در ساختمان بالای ۵ طبقه به ویژه آسمان خراش و برج ها و حمل مصالح و بسیاری از کارهایی که در صورت نبودن آن انسانمی بایستی رنج محنت بسیار متحمل می شد برای انجام آن .

در پایان اینجانب سعی کردم با جمع آوری برخی از اطلاعات مفید در رابطه با اجزاء و ساختمان آسانسور و مراحل نصب و مراکز فروض قطعات و قیمتهای آنها و بررسی خصوصیات مکانی کارگاه آسانسور بتوانم قدمی هر چند ناچیز در جهت اطلاع رسانی به افراد مشتاق این صنعت پویا به ویژه قشر دانشجو برداشته باشم .

و در اینجا از استاد راهنمای عزیز و دلسوزم جناب آقای مهندس محمود محمد حسن که مرا در این پروژه یاری دادند کمال تشکر وسپاس قلبی خود را ابراز می دارم .

تعریف آسانسور :
آسانسور وسیله ای دائمی برای بالا بردن بین و سطح توقف یا بیشتر است . این وسیله شامل کابین برای حمل مسافرین و یا بار است که حداقل قسمتی از آن در داخل ریلهای راهنمای صلب که به صورت عمودی با مورب با زاویه کمتر از  درجه نسبت به محور قائم نصب شده حرکت می کند .

فهرست مطالب
مقدمه ۵
تعریف آسانسور ۷
طبقه بندی آسانسورها بر اساس نوع رانش ۷
ویژگی های آسانسور هیدرولیک ۷
آسانسور برقی ممکن است دارای ۹
قطعات اصلی آسانسورهای الکتریکی عبارتند از ۱۰
روشهای تعلیق و مکانیزم تعادل ۱۳
۲ـ۶ عمر، نگهداری و تعویض سیم بگسلهای آسانسور ۱۴
الف) قطر دایره گام پولی سیم بگسل ۱۴
الف) ساختار سیم بگسل ۱۵
الف) مقدار مطلق نیروهای کششی درسیم بگسل های آسانسور ۱۵
الف) میزان شتاب و کاهش سرعت کابین ۱۶
۱ـ اندازه و ساختار سیم بگسل ۱۶
موتور و گیربکس بالابر ۱۷
۴ـ۱ـ۱ کلیات ۱۷
برخی از انواع موتور و گیربکس ۱۸
ترمزها ۱۹
۵-۱ انواع ترمزها ۱۹
وزنه تعادل ۲۲
هدایت کابین و وزنه تعادل ۲۲
سیستم ترمز ایمنی( سیستم پاراشوت) ۲۳
۸ ـ ۳ سیستم ایمنی آنی( لحظه ای) ۲۴
درها و سر درها ۲۶
انواع درب ها ۲۶
برق اضطراری ۲۷
۱۵-۲-۷ حفاظت در مقابل آتش ۲۷
۱۵-۲-۲ اطلاعات اولیه برای انتخاب آسانسور ۳۰
پیوست دو: جداول استاندارد ابعادی آسانسور ۳۲
پیوست ۳“ نحوه محاسبه تعداد و ظرفیت آسانسورها” ۳۵
۱ـ هدف و زمینه کاربرد ۳۵
۲ـ تعاریف ۳۶
۲-۱ طبقه اصلی ۳۶
۲-۲ میانگین زمان انتظار در طبقه اصلی ۳۶
۲-۳ ظرفیت جابجائی( یک یا چند آسانسور) ۳۶
۲-۴ زمان تئوری سفر ۳۷
۲-۵ زمان اوج( ترافیک ورودی) ۳۷
۳ـ قواعد کلی ۳۷
۳-۱ تعداد آسانسور ها و مشخصات آنها ۳۷
۳-۲ ترتیب استقرار آسانسورها ۳۸
۳-۳ تیپ درها ۳۸
۴ـ انتخاب برنامه ۳۸
مقدمات و امکانات لازم جهت راه اندازی یک کارگاه ساخت درب و کابین آسانسور ۳۹
مراحل نصب آسانسور ۴۳
منابع و مآخذ ۴۴


 


اولین نفر باشید

نظر شما