گزارش کارآموزی کارگاه صافکاری

گزارش کارآموزی کارگاه صافکاری

کارگاه صافکاری اتومبیل
نکات ایمنی
از جمله وظایف هر کارگر رعایت اصول و قوانین ایمنی است . موضوع ایمنی مخصوصاً در کارکاهایی صافکاری بدنه اتومبیل بسیار مهم است ، زیرا به علت استفاده از مواد رنگی ، تینر ها وسایر مواد قابل اشتعال به همراه وسایل جوشکاری احتمال وقوع آتش سوزی خیلی بیشتر از سایر کارگاه ها می باشد .
از طرف دیگر چون کف این نوع کارگاهها پر از قطعات کوچک و بزرگ بدنه اتومبیل با لبه های تیز و برنده می باشد ، لذا امکان بوجود آمدن بریدگی و ایجاد زخم زیاد است . یکی از شرایط اساسی ، رعایت مقررات ایمنی و رفتار صحیح هر یک از افراد کارگاه است ، مثلاً شوخی کردن و دویدن نه تنها باعث بوجود آمدن حوادث ناگواری می گردد ، بلکه از پیشرفت کار سایر کار گران جلوگیری می کند .
کلیه کارگاههای صافکاری بدنه اتومبیل باید دارای وسایل ضد حریق کافی باشد و هریک از کارکنان لازم است طرز استفاده از این دستگاهها را بداند . و سرپرست کارگاه نیز باید مسئولیت کنترل آنها رابه عهده بگیرد .

در کارگاههای صافکاری اتومبیل لازم است نکات ایمنی زیر رعایت گردد

هنگام استفاده از سنگ سمباده جهت صافکاری بدنه اتومبیل باید از ماسک مخصوص استفاده کرد .
کارگاه صافکاری باید به اندازه کافی روشن باشد ، زیرا نور کم باعث ایجاد حوادثی مانند لغزیدن پا روی اشیاء کف کارگاه می شود .
چون هنگامی که صافکاری باید بدنه اتومبیل ضربه وارد کرد از این رو ممکن است ایجاد اتصال کوتاه در سیستم برق اتومبیل گردیده و باعث آتش سوزی شود . بنابراین هنگامی که اتومبیلی جهت صافکاری به کارگاه آورده می شود قبل از هرکاری باید سیمهای اصلی برق آن را از باتری جدا کرد .
یکی از مشکلات کارگاه صافکاری جداکردن قطعات مختلف اتومبیل برای دسترسی بیشتر به قسمتهای قابل تغییر است ، در این موارد باید قطعات جدا شده را به دقت و با رعایت اصول ایمنی در کنار دیوار وجای دیگری که از دسترس دیگران دور باشد قرار داد.
کف کارگاه باید کاملاً تمیز بوده و از هرگونه مواد روغنی و رنگی پاک باشد . زیرا قطرات روغن و مواد رنگی علاوه بر اینکه به آتش سوزی کمک می کنند همچنین ممکن است باعث ایجاد حوادثی مانند لغزیدن افراد کارگاه و دیگران گردد.
بسیاری از عملیات صافکاری در حالی که اتومبیل روی جک و خرک قرار دارد انجام می گیرد ، در چنین مواردی باید دقت کرد اتومبیل بطور مطمئن روی جک یا خرک قرار گرفته باشد و گر از جک های متحرک استفاده می شودذ باید دقت کنید دسته آن در سر راه دیگران قرار نگیرد ، زیرا باگذاشتن پا بر روی دسته آن ، اتومبیل یکمرتبه پایین آمده و باعث بروز حوادث ناگواری می گردد .

رعایت اصول ایمنی در مورد بکار بردن ابزار کار

هرگز از سوهان های بدون دسته محافظ نباید استفاده کرد زیرا ممکن است دست با برخورد به آنها بریده شود . و نیز از سوهان نباید به عنوان چکش استفاده کرد ، زیرا جنس سوهان از فولاد شکننده ساخته شده است و ممکن است قطعاتی از آن کنده شده و به خود یا اطرافیان آسیب برساند .
با چکش به سطح سندان ها نباید کوبید چون ممکن است ذرات فلز به صورت شما یا سایرین پریده و ایجاد بریدگی یا احتمال کوری کند . در مورد چکشها باید مطمئن بود که سر آنها به دسته به خوبی محک شده است در غیر این صورت هنگام ضربه زدن ممکن است سر چکش از دسته جدا شده و حوادث ناگواری را به بار آورد .

فهرست مطالب

۱-پیشگفتار ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- اهداف پروژه ۲
۲- معرفی محل کار آموزی ۳
۲-۱- منطقه ۱۹ شهرداری تهران ۳
۲-۲- تاریخچه مختصر منطقه ۳
۲-۳- فعالیت های سازمان ۴
۲-۴- چارت سازمانی محل کارآموزی ۴
۲-۵- فعالیت های کامپیوتری سازمان ۵
۲-۶- نرم افزار ها و سخت افزار های مورد استفاده ۵
۳- فعالیت های انجام شده ۶
۳-۱- شرح فعالیت ها و آموخته ها ۶
۳-۱-۱- تاریخچه وب ۷
۳-۱-۲-معرفی شبکه پهناور جهانی(Word Wide Web) 8
۳-۱-۳- اینترنت ۸
۳-۱-۴-محدودیت های صفحات وب ۹
۳-۲- زبان برنامه نویسی ۱۳
۳-۲-۱-کد های html چیست ؟ ۱۳
۳-۲-۲- css چیست؟ ۱۴
۳-۲-۳- asp چیست؟ ۱۵
۳-۲-۴- java script چیست؟ ۱۶
۳-۲-۵- vb script چیست؟ ۱۶
۴- تجزیه و تحلیل سیستم ۱۷
۴-۱- نمودار سطح صفر ۱۸
۴-۲- نمودار سطح یک ۱۹
۵-پایگاه داده ۲۰
۵-۱- sql چیست؟ ۲۰
۵-۲- مراحل ساخت DATA BASE 21
۵-۳- جداول ۲۳
۶- نرم افزار های مورد استفاده ۲۴
۶-۱- Dream waver 24
۶-۲- Photoshop 27
۷- طراحی وب سایت ۲۸
۷-۱-طرح وب سایت ۲۹
۷-۲- مراحل طراحی سایت ۳۰
۸-صفحات سایت ۳۶
۸-۱-صفحه نخست ۳۶
۸-۲-صفحه آموزش ۳۷
۸-۳- صفحه دانلود ۳۸
۸-۳-۱-دانلود عکس ۳۸
۸-۳-۲- دانلود موزیک ۴۰
۸-۳-۳- دانلود کتاب ۴۰
۸-۴- نقشه منطقه ۴۲
۸-۵- اعلام مشکلات ۴۴
۸-۵-۱-کد فرم با html 44
۸-۵-۲-کد asp 45
۸-۵-۳-اتصال asp به sql 46
۸-۵-۴-کد باز کردن رکورد در بانک ۴۶
۸-۵-۵- ریختن اطلاعات از صفحه اعلام مشکلات به درون یک متغیر ۴۷
۸-۵-۶-اضافه کردن اطلاعات به بانک(insert) 47
۸-۵-۷-بستن رکود وارتباط با بانک اطلاعاتی ۴۷
۸-۶- حل مشکل ۴۸
۸-۶-۱- کد خواندن اطلاعات از پایگاه داده (select) 48
۸-۷- ثبت حل مشکل توسط کارشناس ۵۰
۸-۸- ورود مدیر ۵۲
۸-۸-۱- عملکرد کارشناس ۵۳
۸-۸-۲- بررسی مشکلات حل نشده ۵۴
۸-۸-۳-ثبت کارشناس جدید ۵۵
کد insert 55
۹-آموخته ها ۵۶
۱۰- نتیجه گیری و پیشنهاد ۵۷
۱۱- منابع ۵۸
۱۲-پیوست ها ۵۹
۱۲-۱-پیوست ۱(کد جاوا اسکریپت نمایش ساعت و مدت زمان حضور ) ۵۹
۱۲-۲- پیوست ۲(کد جاوا اسکریپت نمایش تاریخ ) ۶۱

فهرست شکل ها

-پیشگفتار ۱
۲- معرفی محل کار آموزی ۳
شکل ۲-۱-چارت سازمانی شهرداری منطقه ۱۹ ۴
۳- فعالیت های انجام شده ۶
شکل ۳-۱- مراحل آماده شدن یک صفحه وب پویا با تاکید بر روش client-side 10
شکل ۳-۲- مراحل آماده شدن یک صفحه پویا با تاکید بر روش هایserver-side 12
۴- تجزیه و تحلیل سیستم ۱۷
شکل ۴-۱- نمودار سطح صفر ۱۸
شکل ۴-۲- نمودار سطح یک ۱۹
۵-پایگاه داده ۲۰
شکل ۵-۱- ساخت پایگاه داده ۲۱
شکل ۵-۲- انتخاب نام پایگاه داده ۲۲
شکل ۵-۳- ساخت جدول ۲۲
شکل ۵-۴- دیاگرام جداول ۲۳
۶- نرم افزار های مورد استفاده ۲۴
شکل۶-۱- صفحه نخست نرم افزار ۲۴
شکل۶-۲- طراحی در قسمت کد نویسی ۲۵
شکل۶-۳- طراحی در قسمت split 25
شکل۶-۴- طراحی در قسمت design 26
شکل۶-۵- منوی properties 26
۷- طراحی وب سایت ۲۸
شکل ۷-۱- نمای کلی قالب سایت ۳۰
شکل۷-۲- header سایت ۳۱
سکل۷-۳- منوی سایت ۳۱
شکل۷-۴- بدنه اصلی سایت(body) 32
شکل ۷-۵- بخشright سایت ۳۳
شکل۷-۶- footer سایت ۳۵
۸-صفحات سایت ۳۶
شکل۸-۱- صفحه نخست ۳۶
شکل۸-۲- صفحه آموزش ۳۷
شکل۸-۳- صفحه دانلود ۳۸
شکل۸-۴- دانلود عکس ۳۸
شکل۸-۵- بازدید عکس ۳۹
شکل۸-۶- عکس ها در سایز بزرگ تر ۳۹
شکل۸-۷- دانلود موزیک ۴۰
شکل۸-۸- دانلود کتاب ۴۰
شکل۸-۹- انتخاب زبان کتاب ۴۱
شکل۸-۱۰- انتخاب کتاب ۴۱
شکل۸-۱۱- نقشه منطقه ۱۹ ۴۲
شکل۸-۱۲-نقشه ناحیه ۳ ۴۳
شکل۸-۱۳- اعلام مشکلات ۴۴
شکل۸-۱۴- ورود کارشناس ۴۸
شکل۸-۱۵- ورود نام کارشناس ۴۹
شکل۸-۱۶- مشکلات ارجاع داده شده ۴۹
شکل۸-۱۷-ثبت حل مشکل ۵۰
شکل۸-۱۸- تایید ثبت حل مشکل ۵۱
شکل۸-۱۹- ورود مدیر ۵۲
شکل۸-۲۰-فعالیت های مدیر ۵۲
شکل۸-۲۱- ورود نام کارشناس ،جهت بررسی عملکرد او ۵۳
شکل۸-۲۲-نمونه عملکرد کارشناسان ۵۳
شکل۸-۲۳- بررسی مشکلات حل نشده ۵۴
شکل۸-۲۴- ثبت کارشناس جدید ۵۵


گزارش کارآموزی کارگاه صافکاری با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل کارآموزی به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما