گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی Doctoral Negotiation Report
ثبت رسمی اسناد فقط یک شعار دهان پرکن نیست، با ثبت رسمی، مالکیت ها تثبیت می شود و حتی اگر سال ها از یک معامله بگذرد کسی نمی تواند چوب لای چرخ مالک قانونی بگذارد. ولی مردم ما ثبت رسمی را جدی نمی گیرند. ثبت رسمی اسناد قربانی نبود فرهنگسازی است یعنی یک جور کم کاری مسوولان و ارث رسیدنش از یک نسل به نسل دیگر، اما به نظر می رسد مردم هم خودشان کارها را سرسری گرفته اند. آنها نقل و انتقال اموال و املاک شان را رسمی نمی کنند، چون هنوز سیستم ریش سفیدی و حساب باز کردن روی حرف دیگران را قبول دارند برای همین هم هست که آنهایی که بی تفاوت از کنار ثبت رسمی گذشته اند حالاپله های محاکم را بالاو پایین می روند. همه ما، نگران گرفتار شدن مردم در دعواهای حقوقی هستیم آن هم جدالی که با آگاه شدن افراد منتفی می شود. معایب اسناد عادی و مزایای سند رسمی وجه تمایز و برتری ثبت شدن در دفترخانه ها را می رساند و مردم باید باورکنند که تنها راه نجاتشان در نقل و انتقالات اموال و املاک، ثبت سند رسمی در دفترخانه هاست.

فهرست مطالب
فصل اول: ۴
مقدمه: ۴
معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: ۴
امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: ۵
خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: ۵
فصل دوم: ۶
هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: ۶
ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: ۶
بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: ۹
چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک: ۹
نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک: ۹
الف) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با نوع عملکرد فروشنده: ۹
ب) نحوه فعالیت بنگاه های مشاور املاک متناسب با شرایط خریداران دسته اول از خریداران ۱۰
دفترخانه‌ها باید دارای دفاتر ذیل‌ باشند: ۱۱
وظایف‌ مسئولین‌ دفاتر : ۱۲
مقررات‌مربوط‌به‌دفترخانه‌و وظایف‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۱۲
مسوولان‌دفتر نسبت‌به‌سردفتران‌و دفتریاران‌و سردفتران‌ازدواج‌و طلاق موارد زیر را باید رعایت کنند: ۱۴
شهادت‌ اشخاص‌ ذیل‌ پذیرفته‌ نمی شود: ۱۴
شرایط و اصول مترجمین رسمی: ۱۵
ترجمه‌اسنادذیل‌بایدازطرف‌مترجمین‌رسمی‌یامامورین‌سیاسی‌وکنسولی‌
تصدیق‌شده‌باشد: ۱۵
به‌متقاضیان‌با احراز شرایط‌ذیل‌پروانه‌مترجمی‌رسمی‌اعطا می‌گردد: ۱۵
در صورت‌ارتکاب‌هریک‌از تخلفات‌ذیل‌مرتکب‌برای‌بار اول‌به‌مدت‌یک‌سال‌و بار
دوم‌به‌مدت‌دو سال‌و در صورت‌تکرار برای‌همیشه‌ازمترجمی‌رسمی‌محروم‌می‌شود ۱۶
درصورت‌ارتکاب‌هریک‌ازتخلفات‌ذیل‌مرتکب‌به‌توبیخ‌کتبی‌با درج‌در پرونده‌و در صورت‌تکرار تا یک‌سال‌از مترجمی‌محروم‌می‌شود ۱۶
اشخاص‌زیر را ‌به‌سردفتری‌دفترخانه‌اسناد رسمی‌ می توان انتخاب نمود: ۱۷
امور مالی‌ دفترخانه استاد رسمی: ۱۸
وجوهی‌که‌برای‌تنظیم‌و ثبت‌سند در دفاتر اسناد رسمی‌وصول‌می‌شود به‌شرح‌زیر است‌: ۱۸
درآمد حاصل‌از حق‌ثبت‌، صاحبان‌دفتر و دفتریارها به‌ترتیب‌زیر سهم‌خواهند برد: ۱۹
تشکیل صندق تعاون جهت بیمه وبازنشستگی و ارز کار افتادگی: ۱۹
از تاریخ‌تصویب (قانون‌توزیع‌حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی- موضوع‌ماده‌۵۴ مصوب‌۲۵
۴ ۵۴-مصوب‌۲۸ ۲ ۱۳۷۳) درآمد حاصل‌از حق ‌التحریر دفاتر اسناد رسمی‌موضوع‌ماده‌۵۴ قانون‌دفاتر اسناد رسمی‌مصوب ‌ ۴ ۱۳۵۴ به‌شرح‌زیر پرداخت‌خواهد شد: ۲۰
تعرفه‌حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵: ۲۰
تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سال ۱۳۹۰ : ۲۰
تعقیب‌و مجازات‌انتظامی‌سردفتران‌و دفتریاران‌: ۲۴
الف‌ـ دادگاه‌بدوی‌: ۲۴
ب‌ـ دادگاه‌تجدیدنظر: ۲۴
مجازاتهای‌انتظامی‌به‌قرار ذیل‌است‌: ۲۵
فصل سوم: ۲۶
تشریح روند کار و ارایه خدمات: ۲۶
گواهی امضاء ۲۶
گواهی امضاء اتباع و ذیل متون خارجی: ۳۲
حق التحریر و حق الثبت در گواهی امضاء : ۳۴
همه چیز درباره گواهی امضاء الکترونیک: ۳۵
امضای دیجیتال چیست: ۳۵
صدور اجرایه: ۳۶
تنظیم اسناد انتقال اجرائی ۳۹
روش صدور سند مالکیت المثنی: ۴۰
روش صدور سند مالکیت بنام وراث ۴۱
روش قبول درخواست ثبت املاک: ۴۲
روش بازداشت سرقفلی و منافع ملک ۴۳
روش تهیه پاسخ استعلام املاک ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی: ۴۴
فک رهن جزء مشاع از وثیقه ۴۵
ثبت معاملات خودرو؛ چرا در دفترخانه؟ ۴۶
صلح نامه حسب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ، می بایستی دردفتراسنادرسمی ثبت شودتاآثارقانونی برآن بارگردد ۴۷
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی ۴۹
تسهیل نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی: ۵۰
روش تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ۵۲
فصل چهارم: ۵۳
جمع بندی و نتیجه گیری و ارایه پیشنهادات: ۵۳
یک پیشنهاد: ۵۷
استفاده از نرم افزار سیستم سند نویسی د ر تمامی دفترخانه ها و انضمام این طرح به عنوان استفاده اجباری این سیستم ، به عنوان یک بخش نامه ثبتی: ۵۷
بخشی از فرم های که مستقیم و یا غیره مسقیم به دفترخانه ها مربوط می شوند + برخی فرم های متفرقه: ۵۹
منابع: ۷۰


گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما