گزارش کارآموزی در بانک دی

گزارش کارآموزی در بانک دی

دانلود گزارش کارآموزی در بانک دی
گزارش های کارآموزی سایت طبق استاندرد و پلان گزارش کارآموزی تهیه شده است که فقط شما باید نام محل کارآموزی خود را در قسمت های مربوطه بنویسید،

پیشگفتار
اینجانب ……….  پروژه کارآموزی خود را در ، بانک دی شعبه … گذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در ، بانک دی شعبه … به مدت۲۴۰ ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین ، بانک دی شعبه … کمال تشکر رادارم .

فهرست مطالب
مقدمه
میزان رضایت دانشجو از این دوره
فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی)
معرفی و خدمات محل کارآموزی
معرفی بانک دی
چشم انداز بانک دی
چارت سازمانی
فصل دوم( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموزی )
وظایف انجام شده در بانک دی
فصل سوم( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )
نام دی
رنگ دی
نشان دی
سپرده های بانک دی
انواع ضمانت نامه های بانک دی
ضمانت نامه بانکی :
ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده
ضمانت نامه پیش پرداخت
ضمانت نامه حسن انجام تعهدات
ضمانت نامه استرداد حسن انجام کار (کسور وجه الضمان)
ضمانت نامه گمرکی
صندوق های سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری چیست؟
صندوق سرمایه گذاری بانک دی
صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی
همراه بانک
همراه‌بانک ‌دی
خدمات قابل ارائه در همراه‌بانک دی
چگونگی دریافت نرم‌افزار خدمات همراه بانک
حساب‌های دارای دی کارت
حساب‌های بدون دی‌کارت
کارت های بانک
دی کارت
کارت هدیه دی
بن کارت دی
دی کارت خانواده
دی کارت جوانه ها
دی کارت مجازی
دی کارت اعتباری
خدمات متمرکز
شهاب :
شتاب:
ساتنا :
پایا :
قابلیتهای پایا در شبکه بانکی
تابا :
مزایای سامانه تابا :
شبا:
مزایای شبا :
پرداخت اینترنتی
بانکها به عنوان دروازه پرداخت اینترنتی
کارتهای بانکی که قابلیت خرید اینترنتی دارند
کد CVV2 و تاریخ انقضاء
رمز اینترنتی


 


اولین نفر باشید

نظر شما