گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مدیریت امور مالی شهرداری
بخشی از متن کارورزی
طبق اسناد و مدارک و نوشته های مورخان از لحاظ تاریخی پشتوانه غنی و پرباری دارد . میانه از دیر باز شهری فرهنگی و مذهبی بشمار می رود . این شهر بر اثر حملات مغول یکبار به کلی ویران شده و در دوره های بعدی مجدداً روبه عمران و آبادی نهاده است . دارای دو رودخانه شهر چای و
قوری چای می باشد .
دانشگاههای پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی با رشته های مختلف و متعدد خود پذیرای انبوه مشتاقان علم و تحصیل معرفت می باشد . جمعیت میانه حدود ۷۷۸۹۰ نفر می باشد . میانه دارای آثار و ابنیه تاریخی بسیاری است که شکوه و زیبائی معماری دوره اسلامی در آنها بخوبی مشهود و چشمگیر است .
شهرداری میانه که سازمان خدماتی و اداری مورد نظر و محل کارآموزی اینجانب
می باشد در سال ۱۳۱۴ تاسیس و از نظر درجه بندی سازمان شهرداریها در رده هفتم قرار دارد . شهرداری یکی از اساسی ترین و مهمترین نهادهای سازنده و ارگانهای شهری است که شهرداری میانه نیز در راستای طرحها و هدفهای سازنده خود می کوشد تا شهری آباد در پیش رو داشته باشیم که امیدواریم با تلاشهای دلسوزانه تر و آگاهانه تر دست اندرکاران ، کمرنگی آن پررنگتر و چشمگیر تر شود

فهرست مطالب
فصل اول
آشنائی کلی با مکان کارآموزی :
۱-۱ تاریخچه
۱-۲ اسامی شهرداران میانه ( بعد از انقلاب اسلامی )
۱-۳ چارت سازمانی
۱-۴ انواع محصولات تولیدی یا خدمات
۱-۵ شرح مختصری از فرآیند خدماتی
۱-۶ اهداف سازمان
فصل دوم
ارزیابی بخشهای متبط با امور مالی و حسابداری
۲-۱ موقعیت حسابداری درشهرداری با بررسی جزئیات سازمانی
۲-۲ بررسی شرح وظایف کارآموز در سازمان
۲-۳ امر جاری د دست اقدام
۲-۴ برنامه های آینده
۲-۵ تکنیکهائی که توسط رشته مورد نظر در سازمان بکار می رود
فصل سوم
آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات
۳-۱ گزیده ای از آموخته ها
۳-۲ نتایج
۳-۳ پیشنهادات


 


اولین نفر باشید

نظر شما