گزارش تخصصی حسابداری و انعکاس آن در بازار کار

گزارش تخصصی حسابداری و انعکاس آن در بازار کار

دانلود گزارش تخصصی حسابداری و انعکاس آن در بازار کار

چکیده:

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا ” مدیران هر سازمان” قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این گزارش اطلاعاتی در مورد حسابداری و انواع مختلف آن ونعکاس آن در بحث مهم کار مورد مطالعه قرار داده است.

مقدمه:

ضرورت شناخت علم حسابداری علم حسابداری تکامل دانشهای بشری به مدد مؤلفه‌ها و عوامل گوناگونی صورت می‌گیرد که یکی از آنها، کسب شناخت کافی درباره آن دانش و نقد آن از بیرون است. برای کسب شناخت درباره یک دانش، ناگریز باید وارد مقوله “چیستی” آن دانش شد. سوال از چیستی دانش پرسشی بسیار پیچیده و فلسفی است.اما ناگزیر باید به آن تن داد و کوشید بدان پاسخ داد. علوم معتبر، هر کدام برای خود فلسفه‌ای دارد که از چیستی آن سخن می‌گوید و ماهیت آن را نشان می‌دهد. کسانی که وارد رشته حسابداری می‌شوند از سر تعصب حرفه‌ای یا شناخت و یا هر دو، دوست دارند که حسابداری را علم بدانند و برای علم بودن آن دلیل بیاورند و از دیدگاه فلسفی درباره چیستی آن بیندیشند. این‌گونه اندیشه‌ها خود ممکن است به پیشرفت حسابداری و جهت‌دهی چارچوب ذهنی انسان درباره حسابداری و نظام‌مند شدن این رشته بینجامد.

فهرست مطالب:

فهرست: ۱
چکیده: ۲
مقدمه: ۳
سئوالات تحقیق ۶
حسابداری در ایران ۷
آینده شغلی ۸
فرصت های یادگیری ۱۳
آموزش حسابداری: ۱۳
مسولیتها و وظایف: ۱۴
نتیجه گیری: ۱۵
منابع: 16


گزارش تخصصی حسابداری و انعکاس آن در بازار کار با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما