گزارش تخصصی انعطاف پذیری شیمی

گزارش تخصصی انعطاف پذیری شیمی

دانلود گزارش تخصصی انعطاف پذیری شیمی

چکیده:
یادگیری یک فرایند است. در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل تغییرات گوناگونی را به دنبال می آورد. بررسی همه عوامل موثر در فرایند تدریس، امکان پذیر نیست؛ بدین لحاظ فقط به ذکر چند نمونه از آنهایی که تاثیر آشکاری در روند یادگیری دارند می پردازیم.من در این گزارش به چند عامل و فرایند یادگیری درس شیمی می پردازم.
بنابراین با بررسی عواملی چون :
۱ـ چگونگی تالیف جامع تر کتب درسی شیمی
۲ـ آشنایی فراگیران با روش های مطالعه صحیح
۳ـ ایجاد ارتباط بین علم شیمی و زندگی روزانه فراگیران به منظور آشنایی بیشتر با کاربرد علم شیمی در زندگی
۴ـ اثر همزمانی تدریس تئوری و کار عملی جهت یادگیری بهتر
۵ـ استفاده از روش تدریس مشارکتی ـ اجرایی

مقدمه:
نظام های آموزشی با توجه به پیشرفت های جوامع همواره دستخوش تغییر و تحول بوده است وتحول آموزشی، خود معلول تحول اجتماعی و تحول علوم و فن آوری است، در جوامع ســاده، نیازها ساده و روش ارضای نیازها نیز ساده است آموختنی ها آنچنان محدود است که اگر کسی ادعــا کند هر آنچه آموختنی بود فرا گرفتم حرفی به گزاف نگفته است. اما در جوامع پیچیده و پیشرفته ســـرعت تحول نظام های آموزشی بسیار سریع است بطوری که هر چند سال یکبار در ســـاختار نظام آموزشی یک دگرگونی کلی ایجاد می شود و این تحول به حدی است که گاهی کسانی سخـــن از جامعه بی مدرسه به میان می آورند.
به همین دلیل در دنیای امروزی با توجه به پیشرفت سریع علوم و فن آوری نه می توان به تمام دانش موجود دست یافت و نه می توان هر شخصی را با هر ویژگی به کار تدوین و معلمی گمارد.
فهرست
چکیده: ۲
مقدمه ۳
بیان مسئله: ۴
معلم اثر بخش ۸
تشویق ۸
یادآوری ۹
نگه داشتن دانش آموز در فضای یادگیری ۱۰
جلب توجه ۱۰
نتیجه گیری: ۱۲
منابع: ۱۳


اولین نفر باشید

نظر شما