پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان به کار می رود و حاوی 65 سوال استاندارد میباشد.

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه سنجش کیفیت زندگی کاری کارکنان با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما