پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان نوشته شده توسط سروکوال شامل پرسشنامه استاندارد ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی

پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان سروکوال شامل ۲۴ سوال است.

پایایی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) (توضیحات کامل در داخل فایل)

روایی

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل) (توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی: دارد
روایی: دارد
فایل ورد: دارد
فایل پی دی اف: دارد
تعداد سوال: ۲۴ سوال
تعداد مولفه: ۵ مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد ( به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری)
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما