کودکان خیابانی و کودکان کار

کودکان خیابانی و کودکان کار

تحقیقی درباره ی کودکان خیابانی و کودکان کار
چکیده:
پدیده کودکان خیابانی، یکی از مشکلات آسیب زای اجتماعی است که از دیرباز در سراسر جهان وجود داشته و در سال های اخیر به دلایل گوناگون در کشور ما نیز افزایش یافته است. ضرورت توجه به کودکان خیابانی چالشی است که در کشور ما مدتی مورد انکار بوده و اینک به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است. بر اساس آمارهای موجود حدود ۱۰۰ میلیون کودک خیابانی در جهان وجود دارد. از عوامل مؤثر در آن به عواملی مثل: عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، خانوادگی و فردی می توان اشاره کرد. در کشور ما، این عوامل چهارگانه در ایجاد پدیده کودکان خیابانی مؤثر بوده اند اما در درجه اول عوامل اقتصادی و سپس عوامل خانوادگی به ویژه رفتار نامناسب با کودکان نقش مؤثری در ایجاد این پدیده دارند. در حال حاضر در کشور ما، سازمان بهزیستی کشور مسئول ساماندهی کودکان خیابانی است که با همکاری نهادها و سازمان های دیگر از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، استانداری، دادگستری، آموزش و پرورش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، آموزش فنی و حرفه ای این وظیفه را انجام می دهد. این پدیده در حال حاضر از شهرهای بزرگ مانند: تهران، اصفهان، شیراز و مشهد به شهرهای کوچک نیز سرایت پیدا کرده است و در صورت عدم برنامه‌ریزی دقیق شاهد آسیب‌های اجتماعی این پدیده خواهیم بود.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
کودکان خیابانی چه کسانی هستند؟
چرا توجه به کودکان خیابانی ضروری است؟
چه عواملی در ایجاد پدیده کودکان خیابانی موثر هستند؟
پیمان نامه جهانی حقوق کودک درباره کودکان خیابانی
اقدامات انجام شده در این زمینه در کشور
چه راهکارهایی برای کاهش این پدیده مناسب است؟
نتیجه گیری
منابع و مآخذ


 


اولین نفر باشید

نظر شما