کد فیلتر الگوی دوجی در بازار بورس

کد فیلتر الگوی دوجی در بازار بورس

کد فیلتر الگوی دوجی در بازار بورس
کد فیلتر الگوی دوجی در سایت tsetmc، این کد نمایانگر سهم هایی که دارای روند خنثی می باشند و شمع بزرگ بعد از آن نشان دهنده ی قدرت خرید و یا فروش است


 


اولین نفر باشید

نظر شما