کتاب خانه ترانزیستور 90 نانو متر نرم افزار Hspice

کتاب خانه ترانزیستور 90 نانو متر نرم افزار Hspice

دانلود کتاب خانه ترانزیستور 90 نانو متر نرم افزار Hspice با فرمت Hspice Library

توضیحات فایل
کتاب خانه ترانزیستور ۹۰ نانو متر نرم افزار Hspice
در این فایل کتاب خانه استاندارد ترانزیستورهای ۹۰nm را قرار داده ایم.اولین نفر باشید

نظر شما