کارتحقیقی مصونیت سیاسی مامورین دیپلماسی

کارتحقیقی مصونیت سیاسی مامورین دیپلماسی

دانلود کارتحقیقی مصونیت سیاسی مامورین دیپلماسی

چکیده
تحول در دیپلماسی ، همانند تحول در دیگر صحنه های روابط بین الملل در نقطه مشخصی متوقف نمانده و هر گاه که ساختار جهانی دستخوش تغییر و تحول شده اند دیپلماسی نیز متحول شده . درطول تاریخ اشکال متفاوتی ازدیپلماسی میان کشورها وحکومتها مشاهده شده است این تحول در نتیجه فعالیت عوامل مختلفی بوده و مادام که عوامل تحول باقی باشند روند تحول نیز باقی است . عصر جدید در روابط بین الملل حاوی تحولات قابل توجهی در دیپلماسی بوده است در تبیین ابعاد این تحول به استفاده از اصطلاح دیپلماسی نوین در مقابل دیپلماسی کلاسیک روی آوردیم . در این نوشتار سعی بر آن است به نقاط عطف تاریخی این تحول و مؤلفه های مؤثر در آن اشاره شود . افزایش نقش آگاهی مردم در سطح جهانی ، کمرنگ شدن حاکمیت دولتها ، رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات ، رشد بازیگران غیر دولتی از اصلی ترین عواملی هستند که در تحول دیپلماسی نقش آفرینی می کنند .
از تازه ترین مباحث حقوق بین الملل در عرصه حقوق دیپلماتیک، سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک است. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفی می شود. پس از آن مبانی فلسفی و حقوقی اعطای مصونیت به نمایندگان دولتها بررسی می شود. از این طریق هدف از سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک روشن گردیده و دو اصل «عدم مداخله» و «احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده» به عنوان اصول لازم الرعایه از سوی هیأتهای نمایندگی دولتها مجال طرح می یابند. در ادامه به برخی از مصادیق سوء استفاده از مصونیتها اشاره نموده، در پایان به ضمانت اجرای سوء استفاده از مصونیتها خواهیم پرداخت.

مقدمه
«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتارهای بشر را در برمی گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و با دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشکیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی کشور ـ یعنی حاکمیت در درون قلمرو یک دولت ـ به راحتی قابل تنظیم است. اما هنگامی که رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص یا اموال یا قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاکمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است.
کشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند که تا سرحدّ امکان، اقتدار سیاسی و برتری حاکمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست، به ویژه آنکه حقوق جزای یک کشور نماد اقتدار و حاکمیت دولت آن محسوب می گردد. همان گونه که نمایندگان سیاسی و دیپلمات ها نیز نماد حاکمیت دولت متبوع خود هستند.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول : مسونیت سیاسی مامورین دیپلماسی
بخش اول: تعریف حقوق دیپلوماتیک
مبحث اول : تاریخچه روابط دیپلماتیک
مبحث دوم : شرایط برقراری روابط دیپلماتیک
مبحث سوم  : دیپلماسی و تشریفات
مبحث چهارم : جایگاه و نقش رئیس تشریفات در وزارت امور خارجه
مبحث پنجم : نقش تشریفاتی سفارت
مبحث ششم : مصونیت دیپلماتیک
بخش دوم : انواع مصونیت­های دیپلماتیک
مصونیت از تعرض
مصونیت قضایی
مبحث اول : سوء استفاده از مصونیتهای دیپلماتیک و ضمانت اجرای آن در حقوق بین الملل
مبحث دوم : تعهدات متقابل دولتهای فرستنده وپذیرنده
مبحث سوم : اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان
الف – اصل عدم مداخله
ب – اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده
فصل دوم :مفهوم و دلایل مصونیت های دیپلوماتیک
گفتار اول : مفهوم  و دلایل مصونیت های دپلوماتیک
مبحث اول : سیر تاریخی مصونیت های دیپلوماتیک
مبحث دوم : مبانی فلسفهء وجودی نظری و حقوقی مصونیت های دیپلما تیک
مبحث سوم :نظریه نمایندگی و تمثیل
مبحث چهارم :نظریه برون مرزی
مبحث پنجم :نظریه صلاح وظیفوی
مبحث ششم: نظریه رفتار متقابل
بخش دوم : مفهوم و روند تحولات دیپلماسی
مبحث اول :تحول کارکرد دیپلماسی
مبحث دوم :تحول کارگذاراندیپلماسی
مبحث سوم :تحول در ابزار دیپلماسی
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما