گزارش کارآموزی راهکارهای افزایش فروش بازاریابی

گزارش کارآموزی راهکارهای افزایش فروش بازاریابی

راهکارهای افزایش فروش بازاریابی

بازاریابی فر آیند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیار معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف بیان کننده ی گوشه ای از فعالیتهای بازاریابی است
بازاریابی برای هر نوع حرکت اگاهانه و هدفمند در بازار امروز ضرورت دارد . بازاری که دیگر نه مرز می شناسد و نه مشتری خاصی را در نظر دارد. علم بازاریابی ، مفاهیم بسیار گسترده و متنوعی را در برمی گیرد. در تعریف هیچ یک از علوم ، دانشمندان به توافق قطعی نرسیده اند ، بازاریابی هم از این قاعده مستثنی نیست اما به طور کلی می توان گفت بازاریابی مجموعه فعالیتهایی است که در نتیجه ی آن کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس آنها قرار می گیرد . این فعالیتها از نقطه ی تولید شروع و در نقطه ی مصرف ختم می شود.
ما در این تحقیق به کمک استاد صدرالاشرافی سعی کردیم به بررسی راهکارهای بالا بردن فروش در دفتر شرکت مینـو بپردازیم و راه حلهای بازاریابی خود را پیشنهاد و آنها را اجرا کردیم . قطعا فعالیتهای بازاریابی چه در مؤسسات کوچک و چه در مؤسسات بزرگ اثر بخش بوده البته ما نباید این انتظار را داشته باشیم که تمام راه حلها باید گره گشای مشکل باشد ممکن است بعضی از اقدامات در زمینه ی حل یک مشکل کارساز نبوده ،بنابراین ما باید سعی کنیم با چاره اندیشی هر چه بهتر مسأله را برطرف کنیم . ما با تحقیقی که انجام دادیم متوجه شدیم که فعالیتهای بازاریابی همانند داروی درمان برای درد است و فعالیتهای بازاریابی جزء لاینفک سازمانهاست و اگر سازمانی تصور کند که بدون داشتن این واحد می تواند به کارهایش ادامه دهد آنها سخت در اشتباهند و بازاریابی قلب تپنده ی سازمانهاست.

معرفـی بـازاریـابـی

پایان گرفتن جنگ سرد در دهه ی ۱۹۹۰ به آزاد شدن منابع و فزونی گرفتن نیاز به محصولات سرمایه ای برای ایجاد زیر ساختهای مناسب اقتصادی انجامید.در این دوران اروپای غربی به ایجاد بازاری مشترک با ۳۲۴ میلیون مصرف کننده روی آورد و اروپای شرقی به صورت بازاری آماده برای محصولات غربی در آمد. از سوی دیگر بدهی های خارجی اقتصاد بسیاری از کشورها را فلج کرد. اینگونه کشورها ، به رغم نیازمندیهای فراوان ، با مشکل نبود قدرت خرید روبه رو شدند از این رو کشورهای پیشرفته برای کسب بازار در اروپا ، آمریکا و خاور دور ، با یکدیگر به رقابت پرداختند. این دگرگونی سبب شد که شرکتها رقیبان خود و تحولات بازار را در گستره ی جهانی جدی بگیرند، هزینه ها را کنترل کنند و به تحولات تکنولوژیک، نوع مواد مصرفی ، ابزارهای مورد استفاده و روشهای مدیریت توجه بیشتری نشان بدهند.
دراین زمان ، استفاده از شیوه ها و فنون بازاریابی مورد توجه قرار گرفت. بررسیها نشان داده است که نا موفق بودن شرکتها از ناتوانی آنها در بهره گیری از فنون بازاریابی نشأت گرفته است. این شرکتها تحولات بازار و تغییرات الگوی مصرف مشتریان را نادیده می گرفتندو به جای روی آوردن به بازاریابی پیشرفته ، به فروش می پرداختند و کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتری ترجیح می دادند.
اکنون که بازاریابی مورد توجه روزافزون سازمانها و نهاد های خصوصی و دولتی و همچنین ملتها قرار گرفته و از مرحله توزیع و فروش به فلسفه ای پیچیده برای ارتباط پویای سازمانها با بازارهایشان تبدیل شده است، اغلب شرکتهای کوجک و بزرگ رفته رفته از تفاوت بین فروش و بازاریابی آگاه شده اند.

تعریف بازاریابی جدید

تعریف های گوناگونی برای بازاریابی بیان شده است ، مانند گروهی از فعالیتهای تجاری وابسته ، پدیده ای بازرگانی ، فر آیند اقتصادی ، فر آیند مبادله یا انتقال مالکیت محصولات ، فر آیند تعدیل عرضه و تقاضا و بسیار معانی دیگر. هر کدام از این تعاریف بیان کننده ی گوشه ای از فعالیتهای بازاریابی است . امروزه صاحبنظران ، بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر فیلیپ کاتلر بازاریابی عبارتست از : (( فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فر آیند مبادله)).
این تعریف دارای ابعاد گوناگونی است که هر یک را مورد بحث قرار می دهیم :

۱- نیازها و خواسته ها

منشأ و رکن اساسی بازاریابی ، نیازها و خواسته های انسان است . بشر برای ادامه حیات خود به غذا ، هوا ، آب ، لباس و … نیاز دارد . محصول زاییده نیازها و خواسته های بشر است، به عبارت دیگر محصول عبارتست از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته باشد . نیاز بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در فرد است. این محرومیت آرامش آدمی را بر هم می زند و در او شوقی برای برطرف کردن آن به وجود می آورد. شخص چیزهای خاصی را که ارضا کننده خواسته های اوست ، خارج از وجود خویش تصور می کند . این چیزها محصولات نامیده می شوند.

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی بازاریابی
مقدمـه
معرفـی بـازاریـابـی
تعریف بازاریابی جدید
۱- نیازها و خواسته ها
۲- مبادله
۳- بازار
تعریف و مفهوم بازار
– ابعاد گوناگون مارکتینگ
– تعریفی دیگر از بازاریابی
– مدیریت بازاریابی در سازمان
– وظایف مدیریت بازاریابی
انواع تقاضا و وظایف اساسی بازاریابی
– تقاضای منفی :
نبودن تقاضا :
– تقاضای پنهان:
– تقاضای تنزلی :
– تقاضای فصلی ( نامنظم ) :
– تقاضای کامل:
– تقاضای بیش از حد:
– انواع گرایشات بازاریابی
– سیستم بازار
– تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی

فصل دوم : انواع بازاریابی
انـواع بـازاریـابی
۱- بازاریابی خود ( شخصی )
۲- بازاریابی سازمان
۳- بازاریابی مکان
۴- بازاریابی ایده
۵- بازاریابی خدماتی
– ویژگیهای امور خدماتی
مدیریت بازاریابی خدمات
– آمیخته بازاریابی خدمات

فصل سوم : طرح بازاریابی
طرح بـازاریـابـی ( Marketing Plan)
– طرح بازاریابی چیست ؟
– مزایای طرح بازاریابی
– ساختار طرح بازاریابی
– آماده سازی طرح بازاریابی
– اهداف بازاریابی
– استراتژی بازاریابی
– تاکتیک های بازاریابی
– اجرا ، کنترل و ارزیابی
تقسیم بـازار و تعییـن بـازار هـدف
– تقسیم بندی بازار چیست؟
معیارهای تقسیم بازار
– روشها و متغیرهای تقسیم بازار

فصل چهارم : تقسیم بازار و تعیین هدف
– تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جغرافیایی
– تقسیم بازار بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی
– تقسیم بازار بر اساس عوامل روانشناختی
تقسیم بازار بر اساس عوامل رفتاری
– انتخاب بازار هدف برای متمرکز کردن فعالیت
استراتژی های مختلف انتخاب بازار هدف
– عوامل موثر در انتخاب استراتژی بازاریابی

فصل پنجم : تبلیغـات
– تبلیغات بازرگانی
– اثر اقتصادی تبلیغات
– هـدف از تبلیغات بازرگانی
اهـداف تبلیغـات
به طور کلی احتیاجات تبلیغاتی کالاها را به سه مرحله تقسیم می کنند
– اجزاء آگهی
– تنظیم آگهی
– سه اصل کلی در تنظیم آگهی ها باید رعایت گردد :
– مواردیکه در هنگام تنظیم آگهی باید مد نظر باشد :
– ایده و ابتکار در تبلیغات و بازار یابی
– سنجش آگهی
– دو اصل حاکم بر کلیه ی فعالیتهای تبلیغاتی:
– رابطه ی تبلیغات وموفقیت چیست؟
مزایای هـدف گذاری تبلیغات

فصل ششم : فعالیت های ترفیعی و تشویقی
فعـالیتهـای تـرفیعـی و تشـویقـی
ماهیت و اهمیت ترفیعات و تشویقات
– روشهای ترفیع
– اهمیت ترفیع در بازاریابی جدید
– فرآیند ارتباطات
تعیین ترکیب فعالیتهای ترفیعی و تشویقی
عوامل موثر در ترکیب ترفیع
آمیخته ترفیع و تشویق
– اجزای آمیخته ترفیع و تشویق
– تبلیغات و آگهی ها
تصمیمات اصلی در امور تبلیغات و آگهی ها
پیشبرد فروش
– تصمیمات اصلی در امور پیشبرد فروش
روابط عمومی
تنظیم اهداف روابط عمومی
– انتخاب پیامها و وسایل روابط عمومی
اجرای برنامه روابط عمومی
ارزیابی نتایج روابط عمومی
فروش حضوری
طبیعت و اهمیت فروش حضوری
– مزیتهای نسبی فروش حضوری
نیروی فروش : برنامه ریزان استراتژیک
انواع مشاغل فروش
فرآیند استراتژیک فروش حضوری
مدیریت استراتژیک نیروی فروش
انتخاب نیروی فروش
آموزش نیروی فروش
سیستم پرداخت پاداش( جبران خدمات نیروی فروش )
سرپرستی نیروی فروش
ارزیابی عملکرد فروشنده
پایه های ارزیابی

فصل هفتم : معرفی سازمان و شرکت
معرفی سازمان
فهرست منابع


این کارآموزی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل کارآموزی به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما