دانلود گزارش کارآموزی حسابداری هلال احمر

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری هلال احمر

دانلود کارورزی با عنوان‌ حسابداری هلال احمر در شهرستان ورامین در قالب ورد و قابل ویرایش در زیر به مختصری از آنچه شما در این گزارش کارآموزی دریافت می کنید اشاره شده است.

بخشی از گزارش کارورزی هلال احمر

ایحاد توانایی لازم برای ثبت معاملات در دفاتر حسابداری و انجام عملیات مربوط به وجوه نقدی ، اسناد تجاری، حسابهای دریافتی، داراییهای ثابت، و حسابداری کالاهای امانی، دوایر، شعب، اعتبارات اسناد بدهی ها و تنظیم صورتهای مالی نهایی و اظهار نامه مالیاتی.
هزینه یا مراحل خرج
۱- تشخیص (به عهده رئیس اداره)
۲- تامین اعتبار ( مسئول حسابداری) بعد از فاکتور و بعد از قبض انبار
۳- تعهد
۴- تسجیل (رسیدگی مراحل)
۵- اجازه پرداخت
۶- حواله

– سند حسابداری تفکیک کننده است
– سند مرکب ۲ بدهکار و ۲ بستانکار دارد.
– هزینه های کل تعمیرات مالیات تعلق می گیرد
– سند های اصلی را از کپی جدا می کنیم
در اولین مرحله درخواست خرید
آنهایی که دستمزدی است یا امورات خرید ها درصد مالیات تعلق می گیرد امور خدماتی : نظیر اجرت دستمزد کرایه ماشین، تعمیرات، خدمات کامپیوتری و حسابداری ریخته می شود.
جمله به پیوست : برای سلیقه اول آن می آید
جمله برای دستور پرداخت برای سلیقه به کار برده می شود.
جمع کل را وارد سند هزینه رسمی می کنیم
و در سند حسابداری نیز به همان روش یعنی جمع کل عمل می کنیم.
پرداخت مالیاتی را به اداره دارایی می فرستیم و رسید آن را ضمیمه سندها می کنیم.
برای سند حسابداری که برای خود شرکت است نیاز است برای تمام سند هزینه رسمی جدا جدا سند حسابداری بخورد می توانیم یک ثبت کلی در سند حسابداری بزنیم.
و برای ثبت هزینه هایی که مالیات دارند را می نویسیم و در بستانکار آن ثبت می کنیم تا از هزینه مربوطه به خود آن کم می شود.

فهرست مطالب

هدف کار آموز
هزینه یا مراحل خرج
مراحل نوشتن سند حسابداری
شکل سند حسابداری
دفاتر معین درآمد های داخلی و دفتر معین اختصاصی
فرم ورود کالا به انبار
دفتر روزنامه بودجه درآ»د داخلی
دفتر کل در آمد های داخلی و درآمدهای اختصاصی
دفتر انبار
اموال


گزارش کارآموزی حسابداری هلال احمر با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل کارورزی به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما