کارآفرینی شرکت فنی مهندسی پدیده نوین (معماری)

کارآفرینی شرکت فنی مهندسی پدیده نوین (معماری)

دانلود کارآفرینی شرکت فنی مهندسی پدیده نوین (معماری)
چشم انداز:
این شرکت در نظر دارد تا ده سال آینده در حیطه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای نقشه کشی و طراحی انواع بناهای ساختمانی بماند و در طی این ده سال به حد پنج شرکت برتر ایران و برترین شرکت در استان برسد.
این شرکت تا پنج سال آینده به حد مطلوبی از خدمات فنی و مهندسی دست می یابد و همه ساله بر کیفیت خدمات خود خواهد افزود.

فهرست مطالب:
چشم انداز
بیانیه ماموریت شرکت
فشرده طرح
فصل اول: تاریخچه معماری و ساختمان سازی
۱-۱- مقدمه
۱-۲- هدف
۱-۳- مخاطبان این نوشته
۱-۴- محدوده پروژه
۱-۵-مروری بر تاریخچه موضوع پروژه
فصل دوم: شرح خدمات
۲-۱- خدمات شرکت
فصل سوم: ارزیابی فنی
۳-۱- دفتر و ساختمان
۳-۲- وسایل حمل و نقل داخل و خارج شرکت
۳-۳- تجهیزات اداری
۳-۴- نیروهای انسانی مورد نیاز
فصل چهارم: بررسی ساختارهای هزینه و ارزیابی مالی
۴-۱- هزینه های محوطه و ساختمان
۴-۲- وسایل حمل و نقل داخل و خارج شرکت
۴-۳- هزینه های تجهیزات اداری
۴-۴-برآورد هزینه های پرسنل ( شامل حقوق ، دستمزد ، حق بیمه ، پاداش و . . . )
۴-۵- هزینه های ارائه خدمات سالیانه
۴-۶- هزینه های خرید تجهیزات
محاسبه نقطه سر به سر
۱۰- محاسبه سود و زیان
۱۱- محاسبه ارزش افزوده ناخالص
۱۳- محاسبه سرمایه ثابت سرانه
۱۴- دوره برگشت سرمایه
۱۵- مدت زمان لازم برای راه اندازی و رسیدن به سود دهی
ترازنامه (۱)
دفاتر کل در پایان ماه
حسابهای دریافتنی و خرید
حسابهای پرداختنی و اسناد دریافتنی
سرمایه و هزینه آگهی
برگشت از فروش و تخفیفات و وسائط نقلیه
ساختمن و ملزومات
موجودی کالا و اسناد پرداختنی
صورت مغایرت بانکی
تراز آزمایشی صورت مغایرت بانکی
تراز دفتر معین
صورت مغایرت بانکی ۲
جدول صورت مغایرت بانکی
ثبت عملیات اصلاحی
فصل پنجم: طرحهای تکمیلی آینده
طرحهای تکمیلی
فصل ششم: راهنمای اخذ تسهیلات
– شرایط ودامنه شمول
– واجدین شرایط
فصل هفتم: نحوه ثبت شرکت
نحوه ثبت شرکت در استان
فصل هشتم: بررسی اثرات اقتصادی طرح
۸-۱- بررسی اثرات طرح بر روی خودکفائی ، اشتغال و نظم اجتماعی کشور
۸-۲- بررسی اثرات طرح روی میزان صرفه جوئی و سرمایه گذاری
فصل نهم: نحوه بازاریابی و تبلیغات شرکت
الف) تبلیغات و بازاریابی با استفاده از روشهای ارتباط جمعی
ب) استفاده از نیروی انسانی متبحر
ج) تبلیغات الکترونیکی
د) سایر رسانه های تبلیغاتی
فصل دهم: فرمهای ثبت شرکت
نحوه ثبت شرکت در استان
فصل یازدهم: چارت سازمانی و شرح وظایف
جمع بندی
فصل دوازدهم: برنامه زمانبندی اجرای طرح
۱۲-۱- شرح فعالیتها جهت ثبت و راه اندازی شرکت نقشه کشی و طراحی ساختمانی
۱۲-۲- نمودار گانت فعالیتهای صفحه قبل
ضمیمه۱: برخی از طرح های انجام شده توسط شرکت
منابع و مواخذ
کتب و مجلات
وب سایت های اینترنتی
ادارات


 


اولین نفر باشید

نظر شما