پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر

پرسشنامه پیوند بین والدین _فرم پدر

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد با عنوان پیوند بین والدین فرم پدر

معرفی پرسشنامه

هدف: سنجش ادراک فرزندان از الگوهای تربیتی والدین
تعداد سوال: ۲۵
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
روایی و پایایی: دارد
منبع: ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه پیوند بین والدین فرم پدر با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما