پرسشنامه سنجش اثر پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مدل چوی

پرسشنامه سنجش اثر پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مدل چوی

دریافت نمونه پرسشنامه استاندارد آماده مدیریت با عنوان سنجش اثر پیاده سازی مدیریت دانش نوشته شده بر اساس مدل چوی

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه برای ارزیابی اثر پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مدل چوی بکار میرد و حاوی 25 سوال استاندارد میباشد.

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه سنجش اثر پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مدل چوی با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما