پلان معماری مجتمع مسکونی سه طبقه، چهارده واحدی

پلان معماری مجتمع مسکونی سه طبقه، چهارده واحدی

دانلود پلان معماری مجتمع مسکونی سه طبقه چهارده واحدی
این فایل شامل پلان ساختمان سه طبقه، چهارده واحدی (در هر طبقه) با نماها و مقاطع و … آن میباشد. ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، مقطع، نمای جنوبی و شمالی، سایت پلان

توضیحات:
این فایل شامل پلان ساختمان سه طبقه چهارده واحدی ( در هر طبقه ) با نماها و مقاطع و … آن میباشد.
تعداد طبقات : سه طبقه با پیلوت
مساحت هر طبقه : ۸۸۰ متر
ضمائم: پلان پیلوت، پلان طبقات، پلان مبلمان، پلان شیب بندی، مقطع، نمای جنوبی و شمالی، سایت پلان


 


اولین نفر باشید

نظر شما