مقاله تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

مقاله تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

دانلود پروژه تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

‏۱-‏ ژنراتور سنکرون (۶ و ۴)‏
در این فصل ابتدا به شرح ساختمان داخلی ژنراتور سنکرون می پردازیم و سپس مدل ‏ریاضی و مدار معادل آن مطرح می شود.‏

‏۱-۱‏ ساختمان داخلی و اصول کار:‏
هر ماشین الکتریکی و الکترونیکی دارای دو قسمت می باشد، یک قسمت گردنده به نام ‏موتور و دیگری قسمت ساکن، استاتوره و رتور به وسیله یک فاصله هوایی کوچک از ‏یکدیگر جدا شده اند. استاتور یک استوانه توخالی است و از مواد فرومغناطیسی ساخته ‏شده است. درون استاتور شیارهای طولی تعبیه شده است. این استوانه تو خالی از ورقه ‏های نازک به هم چسبنده به وجود می‌آید، درون شیارها کلانهایی سیم پیچ قرار می ‏گیرند و طوری به هم اتصال داده شده اند که سیم پیچ جداگانه را تشکیل می دهد. لذا ‏استاتور هم درون شیارهای خود سیسم پیچ ها را جای می دهد و هم برای میدان ‏مغناطیسی حاصله ای ار رتور یک مسیر برگشتی با مقاومت مغناطیسی کم ایجاد می‌کند.‏
رتور نیز استوانه تو پر بوده و از مواد فرومغناطیسی ساخته شده است، سیم پیچ تحریک ‏بر روی رتور قرار دارد و این سیم پیچ به منبع تغذیه ‏DC‏ موسوم به تحریک کننده متصل ‏می شود. عمل سیم پیچ تحریک ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی است و چون رتور می ‏تواند درون استاتور بچرخد لذا این میدان سیم پیچ استاتور را قطع کرده و بر طبق قانون ‏القای فارادی در آنها ولتاژ القا می‌کند. رتور استاتور طوری طراحی می شوند که هنگام ‏گردش رتور تحت سرعت ثابتی در هر یک از سیم پیچ ها استاتور ولتاژی سینوسی القا ‏شود. این سه ولتاژ از نظر دامنه با یکدیگر برابر بوده و فقط با یکدیگر ۱۲۰ درجه ‏اختلاف فازی زمانی دارند.‏
اگر این سه سیم پیچ استاتور را به صورت سه فاز به هم متصل کنیم یک مولد سه فاز ‏خواهیم داشت. باید دانست که به خاطر ملاحظات عملی سیم پیچ های استاتور ‏بهصورت ستاره به یکدیگر متصل می شوند.‏
ایده اصلی عملکرد یک ژنراتور را می توان توسط بحث درباره ولتاژ القا شده در آرمیچر ‏یک ژنراتور سنکرون ساده تکفاز از روی شکل ۱-۱ درک کرد.‏

فهــرست
‏۱-ژنراتور سکنرون
‏۱-۱ ساختمان ژنراتور ‏
‏۲-تحریک
‏۱-۲ مقدمه
‏۲-۲ انواع متداول تحریک
‏۱-۲-۲ تحریک مستقیم
‏۲-۲-۲- تحریک بدون جاروبک
‏۳-تنظیم کننده سریع ولتاژ
‏۴- اصول کار تنظیم کننده ها
‏۱-۴ بلوک دیاگرام
‏۲-۴ اندازه گیری ولتاژ
‏۳-۴ ولتاژ مرجع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما