پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه

پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه Peter Senge
این پرسشنامه ۲۴ گویه دارد و دارای ۵ بعد است (تفکر سیستمی، یادگیری تیمی ، چشم انداز مشترک ، مدل‌های ذهنی ، مهارت‌های فردی)
این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما (منبع داخل فایل) روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای ۹۰ ذکر کرده است.

تعداد سوالات: ۲۴ سوال استاندارد
روایی و پایایی: دارد
مولفه: دارد ۵ مولفه استاندارد
نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
فایل PDF : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما