پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

پرسشنامه کار گروهی ایوانز و جارویس

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کار گروهی نوشته شده توسط ایوانز و جارویس

هدف: سنجش کار گروهی اعضاء
پرسشنامه کار گروهی توسط ایوانز و جارویس (1986) ساخته شده است که از ۲۰ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به کار گروهی بکار می رود.

روایی و پایایی پرسشنامه

در مطالعه ایوانز و جارویس (۱۹۸۶) ضریب آلفای کرونباخ با اجرا در ۲۶ گروه بین ۹۰ تا ۹۷ گزارش شده است و در مطالعه (منبع داخل فایل)، ضریب آلفای کرونباخ ۹۴/۰ گزارش شده است. در پژوهش (منبع داخل فایل)، ضریب آلفای کرونباخ در پیش آزمون ۸۶/۰ و در پس آزمون ۸۹/۰ به دست آمد. همچنین روایی این پرسشنامه به تأیید رسیده است. (توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
مقاله بیس: دارد (فارسی)
نوع فایل: زیپ
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد (منبع پرسشنامه + منبع پایایی)
تفسیر و توضیحات: دارد -به صورت کامل ( امتیازی)شرح داده شده است، همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


اولین نفر باشید

نظر شما