پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه 42 آیتمی

پرسشنامه کیفیت کار تیمی هوگل و گموئندن – نسخه 42 آیتمی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان کیفیت کار تیمی نوشته شده توسط هوگل و گموئندن شامل پرسشنامه استاندارد ، مولفه ، مقاله بیس ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه کیفیت کار تیمی توسط هوگل و گموئندن (۲۰۰۱) ساخته شده است که از ۴۲ گویه و ۸ خرده مقیاس ارتباطات (۸ سوال)، هماهنگی (۴ سوال)، همکاری (۴ سوال)، توازن مشارکت (۴ سوال)، هدف گذاری (۴ سوال)، تصمیم گیری (۶ سوال)، تعارض (۵ سوال)، همبستگی (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور ارزیابی کیفیت کار تیمی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «هرگز»، «بندرت»، «بعضی مواقع»، «اغلب» و «همیشه» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش سال ۲۰۰۱، آلفای کرونباخ اجزای کیفیت کار تیمی مطلوب محاسبه شدند. این ارقام از سازگاری درونی بالای گزاره های پرسش نامه ی آن ها حکایت دارد. ضمن اینکه تحلیل عاملی تأییدی نیز از ساختاری که ایشان برای این سازه و گزاره های اندازه گیری آن پیشنهاد کرده بودند، حمایت می کرد.در پژوهش کاظمی و همکاران (۱۳۹۰)، به منظور مقایسه ی سازگاری های دو مدل، پایایی درونی (آلفای کرونباخ) گزاره ها محاسبه شد. به جز سازه ی ارتباطات و هم بستگی که تغییری در آن ها پیشنهاد نشده بود، در سایر موارد آلفای کرونباخ مدل پیشنهادی به مراتب نسبت به مدل پیشین از شرایط بهتری برخوردار است. علاوه بر این تنها نتیجه ی سازگاری درونی ارتباطات نسبتاً پایین بوده است که ترکیب جدید گزاره ها، به سازگاری درونی بالاتری منجر شده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (ایرانی)
نوع فایل:(word)
تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد
مولفه : دارد ( سوال مربوط به هر مولفه مشخص است)
مقاله بیس: دارد( ایرانی)
تعداد صفحات: ۱۳
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

اولین نفر باشید

نظر شما